β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Cherrylime Cola Freeze

500 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
425 мл (85%)
Всего аромата
75 мл (15%)
Настой
20 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
15
15.54
3
Пропиленгликоль (PG)
35
36.27
7
Глицерин (VG)
375
472.87
75
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание