β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Banana Com Canela

30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
29.34 мл (97.8%)
Всего аромата
0.66 мл (2.2%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
8.34
8.64
27.8
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание