β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Energy Grapesoda

10 мл
Крепость
2.5 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
8.9 мл (89%)
Всего аромата
1.1 мл (11%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.25
0.26
2.5
Пропиленгликоль (PG)
1.15
1.19
11.5
Глицерин (VG)
7.5
9.46
75
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание