β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Sandia Menta

10 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
8.9 мл (89%)
Всего аромата
1.1 мл (11%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
1.9
1.97
19
Глицерин (VG)
7
8.83
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание