β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
20 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
16.6 мл (83%)
Всего аромата
3.4 мл (17%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
2.6
2.69
13
Глицерин (VG)
14
17.65
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание