β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Butterscotch Chesecake Strowbz

60 мл
Крепость
5 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
51 мл (85%)
Всего аромата
9 мл (15%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
5
Пропиленгликоль (PG)
12
12.44
20
Глицерин (VG)
36
45.4
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание