β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Butterscotch Chesecake

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
50.4 мл (84%)
Всего аромата
9.6 мл (16%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
12.6
13.06
21
Глицерин (VG)
36
45.4
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание