β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Buttercheese Cake

50 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
44 мл (88%)
Всего аромата
6 мл (12%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
50% PG / 50% VG
5.56
6.38
11.11
Пропиленгликоль (PG)
1.22
1.27
2.44
Глицерин (VG)
37.22
46.94
74.44
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание