β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
24.3 мл (81%)
Всего аромата
5.7 мл (19%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 48 мг
100% VG
3.13
3.94
10.42
Пропиленгликоль (PG)
3.3
3.42
11
Глицерин (VG)
17.88
22.54
59.58
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание