β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Flavour Artist

30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
27.45 мл (91.5%)
Всего аромата
2.55 мл (8.5%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
6.45
6.68
21.5
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание