β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Lemon Granny Cookies

10 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
8.2 мл (82%)
Всего аромата
1.8 мл (18%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
1.2
1.24
12
Глицерин (VG)
7
8.83
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание