β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
24.6 мл (82%)
Всего аромата
5.4 мл (18%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
30% PG / 70% VG
5
5.97
16.67
Пропиленгликоль (PG)
2.1
2.18
7
Глицерин (VG)
17.5
22.07
58.33
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание