β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Iced Lemon

10 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
9.1 мл (91%)
Всего аромата
0.9 мл (9%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
4.1
4.25
41
Глицерин (VG)
5
6.31
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание