β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

32. INW Two Apples (Solo)

5 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
4.58 мл (91.5%)
Всего аромата
0.43 мл (8.5%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
1.08
1.11
21.5
Глицерин (VG)
3.5
4.41
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание