β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Blueberry CheesseCake

30 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
25.5 мл (85%)
Всего аромата
4.5 мл (15%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 10 мг
10% PG / 90% VG
18
22.29
60
Пропиленгликоль (PG)
5.7
5.91
19
Глицерин (VG)
1.8
2.27
6
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание