β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
500 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
450 мл (90%)
Всего аромата
50 мл (10%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
15
15.54
3
Пропиленгликоль (PG)
85
88.09
17
Глицерин (VG)
350
441.35
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание