β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Lemon Cola Salts

120 мл
Крепость
30 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
105.6 мл (88%)
Всего аромата
14.4 мл (12%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
36
37.31
30
Пропиленгликоль (PG)
33.6
34.82
28
Глицерин (VG)
36
45.4
30
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание