β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Curly Seeds

10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
60/40
Всего основы
7.11 мл (71.1%)
Всего аромата
2.89 мл (28.9%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.3
0.31
3
Пропиленгликоль (PG)
2.81
2.91
28.1
Глицерин (VG)
4
5.04
40
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание