β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Alien Piss

120 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
98.1 мл (81.75%)
Всего аромата
21.9 мл (18.25%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
7.2
7.46
6
Пропиленгликоль (PG)
6.9
7.15
5.75
Глицерин (VG)
84
105.92
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание