β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
40 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
36.8 мл (92%)
Всего аромата
3.2 мл (8%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
50% PG / 50% VG
6.67
7.66
16.67
Пропиленгликоль (PG)
13.47
13.96
33.67
Глицерин (VG)
16.67
21.02
41.67
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание