β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Lemon Drizzle

10 мл
Крепость
5 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
8.8 мл (88%)
Всего аромата
1.2 мл (12%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 72 мг
100% VG
0.69
0.88
6.94
Пропиленгликоль (PG)
3.8
3.94
38
Глицерин (VG)
4.31
5.43
43.06
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание