β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

079 raspberry cottoncandy

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
25.5 мл (85%)
Всего аромата
4.5 мл (15%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
3.6
3.73
12
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание