β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Berry Menthol

10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
7.94 мл (79.35%)
Всего аромата
2.07 мл (20.65%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
50% PG / 50% VG
1.67
1.91
16.67
Пропиленгликоль (PG)
1.2
1.25
12.02
Глицерин (VG)
5.07
6.39
50.67
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание