β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

ex strawgum

30 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
26.55 мл (88.5%)
Всего аромата
3.45 мл (11.5%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
6
Пропиленгликоль (PG)
3.75
3.89
12.5
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание