β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Cookie Limao Canela

28 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
25.76 мл (92%)
Всего аромата
2.24 мл (8%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
6.08
6.3
21.7
Глицерин (VG)
19.4
24.47
69.3
Вода/Водка/PGA
0.28
0.26
1
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание