β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Cookies&biscuit

10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
8.9 мл (89%)
Всего аромата
1.1 мл (11%)
Настой
10 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.3
0.31
3
Пропиленгликоль (PG)
1.6
1.66
16
Глицерин (VG)
7
8.83
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание