β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

3th N-Honey Tobacco

10 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
9.45 мл (94.5%)
Всего аромата
0.55 мл (5.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
20% PG / 80% VG
3.33
4.05
33.33
Пропиленгликоль (PG)
3.78
3.92
37.83
Глицерин (VG)
2.33
2.94
23.33
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание