β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
91 мл (91%)
Всего аромата
9 мл (9%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
41
42.49
41
Глицерин (VG)
50
63.05
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание