β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Mint Liquorice

100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
89 мл (89%)
Всего аромата
11 мл (11%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 36 мг
100% PG
8.33
8.64
8.33
Пропиленгликоль (PG)
30.67
31.78
30.67
Глицерин (VG)
50
63.05
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание