β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
300 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
292.5 мл (97.5%)
Всего аромата
7.5 мл (2.5%)
Настой
5 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
12
12.44
4
Пропиленгликоль (PG)
70.5
73.06
23.5
Глицерин (VG)
210
264.81
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание