β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Vapetasia Clone

100 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
84 мл (84%)
Всего аромата
16 мл (16%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2
2.07
2
Пропиленгликоль (PG)
12
12.44
12
Глицерин (VG)
70
88.27
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание