β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Vapetasia Clone

80 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
66.4 мл (83%)
Всего аромата
13.6 мл (17%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.6
1.66
2
Пропиленгликоль (PG)
8.8
9.12
11
Глицерин (VG)
56
70.62
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание