β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
200 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
174 мл (87%)
Всего аромата
26 мл (13%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
6
6.22
3
Пропиленгликоль (PG)
68
70.47
34
Глицерин (VG)
100
126.1
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание