β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
200 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
182 мл (91%)
Всего аромата
18 мл (9%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
6
6.22
3
Пропиленгликоль (PG)
76
78.76
38
Глицерин (VG)
100
126.1
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание