β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
5 мл
Крепость
1 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
4.3 мл (86%)
Всего аромата
0.7 мл (14%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.05
0.05
1
Пропиленгликоль (PG)
0.75
0.78
15
Глицерин (VG)
3.5
4.41
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание