β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
49.2 мл (82%)
Всего аромата
10.8 мл (18%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
11.4
11.81
19
Глицерин (VG)
36
45.4
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание