β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Avocado Milk

30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
60/40
Всего основы
23.7 мл (79%)
Всего аромата
6.3 мл (21%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
11.52
11.94
38.4
Глицерин (VG)
11.88
14.98
39.6
Вода/Водка/PGA
0.3
0.28
1
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание