β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Bisky Butter

100 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
91.8 мл (91.8%)
Всего аромата
8.2 мл (8.2%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
4
4.15
4
Пропиленгликоль (PG)
17.8
18.45
17.8
Глицерин (VG)
70
88.27
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание