β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Cappuccino

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
25.65 мл (85.5%)
Всего аромата
4.35 мл (14.5%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
0.9
1.13
3
Пропиленгликоль (PG)
4.65
4.82
15.5
Глицерин (VG)
20.1
25.35
67
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание