β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry V1

20 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
16.1 мл (80.5%)
Всего аромата
3.9 мл (19.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.6
0.62
3
Пропиленгликоль (PG)
5.5
5.7
27.5
Глицерин (VG)
10
12.61
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание