β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
24.09 мл (80.3%)
Всего аромата
5.91 мл (19.7%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
9.09
9.42
30.3
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание