β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
80/20
Всего основы
26.1 мл (87%)
Всего аромата
3.9 мл (13%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
20.1
20.83
67
Глицерин (VG)
6
7.57
20
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание