β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Mango Lassi V2

20 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
16.4 мл (82%)
Всего аромата
3.6 мл (18%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.6
0.62
3
Пропиленгликоль (PG)
5.8
6.01
29
Глицерин (VG)
10
12.61
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание