β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Coconut Milk

100 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
80.9 мл (80.9%)
Всего аромата
19.1 мл (19.1%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2
2.07
2
Пропиленгликоль (PG)
8.9
9.22
8.9
Глицерин (VG)
70
88.27
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание