β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Caramel Cappuccino

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
57 мл (95%)
Всего аромата
3 мл (5%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 48 мг
100% VG
3.75
4.73
6.25
Пропиленгликоль (PG)
39
40.42
65
Глицерин (VG)
14.25
17.97
23.75
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание