β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Pearberry Tart

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
54.6 мл (91%)
Всего аромата
5.4 мл (9%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 48 мг
100% VG
3.75
4.73
6.25
Пропиленгликоль (PG)
36.6
37.93
61
Глицерин (VG)
14.25
17.97
23.75
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание