β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Apple Pied

10 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
8.43 мл (84.25%)
Всего аромата
1.58 мл (15.75%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
1.42
1.48
14.25
Глицерин (VG)
7
8.83
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание