β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Brown Coffee R7

40 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
34.04 мл (85.1%)
Всего аромата
5.96 мл (14.9%)
Настой
30 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.2
1.24
3
Пропиленгликоль (PG)
8.84
9.16
22.1
Глицерин (VG)
24
30.26
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание