β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Mangoooo Pie

20000 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
17400 мл (87%)
Всего аромата
2600 мл (13%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
400
414.52
2
Пропиленгликоль (PG)
1000
1036.3
5
Глицерин (VG)
16000
20176
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание