β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Пина Колода

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
57 мл (95%)
Всего аромата
3 мл (5%)
Настой
4 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
37.2
38.55
62
Глицерин (VG)
18
22.7
30
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание