β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Дыня С Холодком

30 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
29.13 мл (97.1%)
Всего аромата
0.87 мл (2.9%)
Настой
10 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionдыня от flame!
g_translate
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.45
0.47
1.5
Пропиленгликоль (PG)
7.68
7.96
25.6
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание