β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Cheesecake

20 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
35/65
Всего основы
17.26 мл (86.3%)
Всего аромата
2.74 мл (13.7%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionplease fork & leave any notes , thanks
g_translate
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.8
0.83
4
Пропиленгликоль (PG)
3.46
3.59
17.3
Глицерин (VG)
13
16.39
65
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание