β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
26.1 мл (87%)
Всего аромата
3.9 мл (13%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
0.9
1.13
3
Пропиленгликоль (PG)
5.1
5.29
17
Глицерин (VG)
20.1
25.35
67
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание